โลกกำลังวิกฤต ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แก้ไขปัญหาโลกร้อน

ใส่ใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโลกร้อน ทำได้ไม่ยากเลย

         ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจากเราทุกคน ปัญหาโลกร้อนคือปัญหาเรื้อรังมานาน การรณรงค์เกี่ยวกับการลดโลกร้อน แม้ว่าหลายฝ่ายยังคงทำอย่างสม่ำเสมอ ทว่ามีหลายคนยังคงไม่เข้าใจว่าภาวะโลกร้อน

         พวกเราเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนใส่ใจกับปัญหาโลกร้อน การปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนได้ แต่ว่าต้องใช้เวลาหลายสิบปี ค่อย ๆ ทำอย่างต่อเนื่อง เพราะต้นไม้จะปล่อยก๊าซออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

         นอกจากนี้มีวิธีใดบ้างที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ง่ายและไม่ต้องรอนาน เริ่มด้วยการทำความรู้จักสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ปัญหาโลกร้อนกันอย่างจริงจังไปพร้อมกับเรา

ทำไมโลกถึงร้อนขึ้น

         หากลองสังเกตโลกของเรานั้นมีอากาศแปรปรวนอย่างมาก คงจะเคยได้ยินข่าวน้ำแข็งขั้วโลกละลาย หิมะตกในทะเลทราย ทำให้เห็นว่าภาวะอากาศผิดปกติ

         สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน มีอยู่หลายสาเหตุ เช่น การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเกินความจำเป็น ก่อให้ขยะปริมาณมหาศาล การทิ้งขยะในทะเล การไม่คัดแยะขยะเพื่อรีไซเคิล การเผาขยะ เป็นต้น โลกร้อนขึ้น เพราะชั้นบรรยากาศไม่สามารถระบายความร้อนของดวงอาทิตย์ออกไปได้ อุณหภูมิของโลกจึงสูงขึ้น

         สิ่งที่กล่าวไปล้วนสร้างมลพิษทางอากาศ ทำให้สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมเสียสมดุลทางธรรมชาติ มีควัน เกิดเถ้าเขม่า และฝุ่นละออง ทำให้สภาพอากาศไม่บริสุทธ์ เป็นพิษต่อสุขภาพร่างกายของเราได้โดยตรง

         รวมไปถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก็ส่งผลทำให้ป่าไม้ธรรมชาติของเราฟื้นฟูได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ ธรรมชาติ แม่น้ำ ทะเล เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคน ทำให้โลกของเราร้อนอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติอย่างดี

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

         โลกร้อนสร้างผลกระทบอย่างมากมายมหาศาล เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น สภาพอากาศที่มีมลพิษ แต่รู้หรือไม่ว่าผลกระทบมีมากกว่าที่คิด

         โลกร้อนทำให้อุณภูมิสูงขึ้น ทำให้เกิดโรคตามมามากมาย ส่งผลต่อสุขภาพ สภาพธรรมชาติ ป่าไม้สูญเสียได้ง่าย เพราะเกิดไฟป่าง่ายกว่าเดิม อากาศแปรปรวน พายุรุนแรง ปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ

         บางพื้นที่ทำให้เกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ความแห้งแล้งทำให้เกิดพายุฝุ่นและพายุทรายรุนแรงมากขึ้น ทะเลทรายที่ขยายตัวทำให้พื้นที่ในการเพาะปลูกลดลง ปริมาณน้ำไม่พอกับการดำรงชีวิต

         อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นจากการที่น้ำแข็งละลาย ทำให้บริเวณชายฝั่งได้รับผลกระทบจากน้ำทะเล ทะเลดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้น้ำเป็นกรด เป็นอันตรายกับสัตว์ทะเล

         สัตว์สูญพันธุ์ ได้รับผลกระทบทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก ทั้งไฟป่า โรคภัย อาหารขาดแคลน เพราะปริมาณน้ำไม่พอใช้ในการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก น้ำแห้งทำให้ทุ่งหญ้าในการเลี้ยงสัตว์ลดลง

         กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติกไหลช้าลง เปลี่ยนทิศทาง หรือ หยุดไหล ส่งผลกระทบให้ระบบการไหลเวียนของมหาสมุทรผิดปกติ การปล่อยก๊าซมีเทนอย่างมหาศาลจากมหาสมุทร ทำให้ก๊าซมีเทนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น

         ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบและได้รับผลกระทบ มาเรียนรู้วิธีการช่วยลดร้อนไปด้วยกัน

วิธีการช่วยโลกจากภาวะโลกร้อน

         เราขอนำเสนอวิธีที่ทำได้ง่ายมาก ได้แก่ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ไม่เผาพลาสติก จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ใช้พลาสติกให้น้อยลง ใช้ถุงผ้าให้มากขึ้น ถุงผ้ามีราคาถูกและดีไซน์สวยงาม ลดการผลิตใหม่ เน้นการ รีไซเคิล หมุนเวียนนำมาใช้ซ้ำ ไม่กินทิ้งกินขว้าง เพื่อลดการทิ้งอาหาร และที่สำคัญการกระจายข่าวสาร เริ่มจากคนรอบตัวเพื่อที่จะชักชวนมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน

         ตอนนี้มนุษย์ยังไม่ได้ค้นพบดาวดวงอื่นที่สามารถอยู่อาศัยได้ เราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน ใช้หลัก 5R ที่ช่วยเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สิ่งของ ได้แก่ Reduce ลดการใช้ลง Reuse นำกลับมาใช้ใหม่ Recycle หมุนเวียนใช้ซ้ำ Repair ซ่อมแซม และ Reject ปฏิเสธการรับสิ่งของใหม่ ถ้าของเดิมยังใช้ได้อยู่ ให้นำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณการผลิตลง

         การช่วยโลกร้อนไม่ควรเป็นกระแสเพียงชั่วคราว แต่ช่วยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกัน พวกเราจึงอยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณภาพประกอบ Unsplash: Beautiful Free Images & Pictures www.unsplash.com ภาพหน้าปกประกอบเรื่อง Photo by Joshua Earle on Unsplash 

Writer

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Writer

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Writer

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ