นิรุทธ์ ชุนอ่อน

ถ่ายรูปมือใหม่ ชอบอะไรเกี่ยวกับเบื้องหลัง ชอบเสียงดนตรีและผลงานศิลปะดาร์ก ๆ

เติมเต็มความคิด แบ่งปันมุมมองการเรียนรู้กับอาจารย์น้ำพุ-นวพล หาญคำอุ้ย

การเรียนรู้คือการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วยให้เราเติบโตอย่างมีความสุข

โต้วาทีประเพณีน้องใหม่ งานประจำปีของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศึกดวลไมค์แต่หัวใจผูกกัน สานสัมพันธ์น้องใหม่

ขอเธอได้ไหม…สูบให้ถูกที่ จัดให้ชาว BU กับ 13 สถานที่สูบบุหรี่ที่ไม่ทำร้ายใคร

เปิด 13 สถานที่สูบบุหรี่ที่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทำร้ายใคร และสบายใจเรา

เปิดมุมมอง ดร.สุนทรี รัตภาสกร โลกนี้มีเพียงใบเดียว “เพราะรัก…ฉันจึงดูแล”

พูดคุยเรื่องการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รักใสใส หัวใจเพื่อสิ่งแวดล้อมของ พี่โอ๊บ-ธนโชติ ก้องสกุล

เมื่อหัวใจรักมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พูดคุยกับประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ