รสสุคนธ์ ธรรมวงษา

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ถึงจะยุ่งแค่ไหน แต่พร้อมเต็มที่ให้กับทุกงาน

มิวสิค-ณิชชา จบหิมเวศน์ ว่าที่เศรษฐีรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของธุรกิจ MUSE Portfolio

เป็นเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ในแบบมิวสิค

Mindful Leadership Camp ค่ายผู้นำแห่งการตื่นรู้และเติบโต

ค่ายการพัฒนาผู้นำที่เต็มไปด้วยการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่

ความฝันและเส้นทางนักข่าวสายสิ่งแวดล้อมของพี่เจินลี่-ธนาภรณ์ ดาววิจิตร

อนาคตนักข่าวเลือดใหม่ ที่มีใจรักงานด้านสิ่งแวดล้อม

พลังทำดีของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สนใจเรียนรู้เรื่องสังคม

รู้จักรุ่นน้องจากนิเทศ ม.กรุงเทพ กับโอกาสในการทำโครงการเพื่อสังคม G-Youth Good Power Project

อยากสุขภาพดี ต้องเริ่มที่ก้าวแรก พาหัวใจออกวิ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ก้าวแรกของชาวม.กรุงเทพที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกกำลังกาย พวกเขาพบกับความดีงามอะไรบ้าง ต้องมาติดตามอ่านกัน

ฟังทางนี้ รุ่นพี่ขอเปิดใจ เล่าความหลังครั้งเคยมา Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ความสนุก ความน่ารัก และความยิ่งใหญ่ของงานเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ