BU N.I.C.E. Market ตลาดนัดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก พื้นที่สร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมพลวัยรุ่นม.กรุงเทพ ร่วมกันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ สร้างพลังบวก ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

            N.I.C.E. Market ตลาดนี้ดีต่อใจ แบ่งปันรักให้ธรรมชาติ เน้นความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            ตลาดเล็ก ๆ ที่ก่อเกิดจากความคิดของวัยรุ่นม.กรุงเทพ มีแกนนำกลุ่มสำคัญคือสโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนักศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาร่วมกันออกแบบพื้นที่ของตลาด และออกแบบกิจกรรม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน

            ที่ตั้งของตลาด N.I.C.E. อยู่บริเวณถนนด้านหน้าตึก Student Activities Center (หรือตึก SAC) พื้นที่พบปะของเด็กบียูสายกิจกรรม หลากหลายคณะ เปิดพื้นที่ยามเย็นมาเดินตลาดร่วมกันช่วงเวลาประมาณ 16.00-20.00 น.

            N.I.C.E. Market เป็นตลาดที่มีแนวคิดว่า เพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เราก็เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รู้จักลดพลาสติก รู้จักการคัดแยกขยะ นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิด “สังคมสร้างสรรค์และสิ่งแวดล้อมที่ดี” ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรม ภายใต้โครงการ “Growing a Circular Living @ BU”

            เรามารู้จักตลาด N.I.C.E. ดีต่อใจนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกนิด เพราะตลาดแห่งนี้เป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดพื้นที่สีเขียวทั้งในเชิงกายภาพและเชิงความคิด ปลูกพื้นที่สีเขียวในใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            ว่าแล้วก็ลองมาเดินสำรวจตลาด เริ่มกันเลย !!!

Nature เน้นวัสดุธรรมชาติ

            เราคัดเลือกสินค้าที่มาขายในตลาด เน้นการทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ที่ทำด้วยความใส่ใจ เป็นสินค้าในท้องถิ่น ใกล้ตัว รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่อาหารก็เน้นวัสดุธรรมชาติ และเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อทำให้วัสดุต่าง ๆ ได้ถูกนำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำอีกครั้ง เป็นการลดปริมาณขยะให้กับโลกได้อีกด้วย

Innovation นวัตกรรมเพื่อสังคม

            เราสรรหานวัตกรรมที่เริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นมาให้นักศึกษาได้ร่วมกันเรียนรู้และต่อยอด เช่น จานจากวัสดุธรรมชาติ โดยกลุ่ม Think & Do กิจการของรุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่นำต้นกล้วย ใบบัว มาผ่านกระบวนการแปรเปลี่ยนให้เป็นจานใส่อาหาร รูปร่างรูปทรงเหมาะเจาะน่าใช้ ย่อยสลายได้ง่าย หรือหากใช้ซ้ำก็สะดวกสบายใส่ใจต่อโลกเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกษตรกร และคนในท้องถิ่นอีกด้วย

Creativity พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์

            ตลาดดีต่อใจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือพื้นที่แบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาจากหลากหลายคณะ ที่ร่วมกันคิดไอเดียในการจัดงาน สื่อสารพลังบวก ปลุกกระแสรักษ์ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ภายในงานแบ่งเป็น 7 โซนแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดังนี้

  1. โซน Home to Home บ้านการเรียนรู้และการแบ่งปัน
  2. โซนกิจกรรมและเวิร์คช็อป “ไลฟ์สไตล์…เปลี่ยนโลก”
  3. โซน “คนรักงานคราฟต์…งานคราฟต์รักษ์โลก”
  4. โซนสินค้าแฟชั่นรักษ์โลก
  5. โซนสินค้าตกแต่ง
  6. โซนดนตรีและการแสดง
  7. โซนอาหารและเครื่องดื่ม

Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

            ทุกกระบวนการสร้างสรรค์ตลาด เราบ่มเพาะจิตสำนึกเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ของประดับตกแต่งในงาน และโซนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นวัสดุจากธรรมชาติย่อยสลายได้ หรือเน้นการนำกลับมาใช้ได้อีก รวมถึงการจัดการขยะภายในงานที่ผ่านการคัดแยก เพื่อนำกลับมารีไซเคิลได้อีก ลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด กระตุ้นเตือนผู้ร่วมงานว่า เราต้องเรียนรู้และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

            พื้นที่เล็ก ๆ ของ BU N.I.C.E. Market [Nature, Innovation, Creativity, Environment] จึงเป็นส่วนสำคัญที่เราจะช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้วัสดุธรรมชาติ เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันแบ่งปันพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนให้รักสิ่งแวดล้อม ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวคือการรู้จักการใช้ของอย่างมีคุณค่า และหมุนเวียนการนำกลับมาใช้ซ้ำ เพียงแค่เราช่วยกัน โลกของเราก็จะ NICE มากขึ้น

Writer & Photographer

BU CONNECT x Lifelong Learning Center Bangkok University สนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด รอบรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ