วิชญา เอื้ออรุณชัย

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B the better U เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมกับอาจารย์เต้ย-สราวุฒิ สำเนียงดี

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Body, Mind, Food & Sleep สุขภาพกายสดใส สุขภาพใจรื่นรมย์